Jerikodal 10, Mjölby

Centralt belägen butiksfastighet i Mjölby, intilliggande mot galleria Kvarnen

Centralt belägen butiksfastighet i Mjölby. Byggnaden ligget precis intill galleria Kvarnen som är Mjölbys centrala handelsplats. Vasa Fastigheter har under 2019 utökat beståndet av hyresgäster med en ny restaurangverksamhet genom att ta till vara på tidigare outnyttjade ytor. Fastighetens tidigare vakans har elimineras under året genom ytterligare anpassningar.

Adress:

Snabbfakta:

Fastighetsbeteckning:​

:​

Antal lokaler:​

Antal hus:​

Byggår:​

Intresserad av fastighetsutveckling?