DENIZ FASTIGHETER

Utveckling

Vi utvecklar och framhäver fastigheters fulla potential

Förvaltning

Vi förvaltar fastigheter långsiktigt med fokus på boendekvalitet

Nyproduktion

Vi bygger framtidens fastigheter, bostäder & lokaler

Senaste nytt

Nyproduktion av Villor i Gerstorp/Gerstorp-Rist. Under slutet på förra året förvärvade Deniz Fastigheter mark ämnad för husbebyggelse i Gerstorp strax utanför det attraktiva området Malmslätt i Linköping. Fem tomter står nu avstyckade och byggklara. Försäljningen inleds inom kort och kommer att ske via Svensk Fastighetsförmedling i Linköping. För mer information och intresseanmälningar kontakta Sofia Tjernberg på 070-107 67 07 eller via mejl på sofia.linkoping@svenskfast.se. För mer information klicka här.

Läs mer

Under det gångna året utvecklade vi på Deniz Fastigheter en ny gren i koncernen särskilt avsedd för produktion av småhus. Vi kommer arbeta vidare med detta och vår ambition är att det med tiden skall växa fram en renodlad aktör som levererar nyckelfärdiga hus på attraktiva platser med fokus på Östergötland.

Som ett första steg i detta arbete tecknade vi också vårt första avtal för mark ämnad åt villabebyggelse under Q4 förra året. Nu är vi med och utvecklar Linköpings kommun med nyproducerade villor i landsbygdens attraktivaste läge.

Markerna är nu byggklara med färdiga bygglov och försäljningen kommer ske genom Svensk Fastighetsförmedling i Linköping. För mer information klicka här.

Läs mer
Deniz Fastigheter fortsätter sin expansiva resa genom att knyta till sig Vasa Fastigheter AB som numera ingår i Deniz-koncernen genom 100% ägandeskap. I mitten av 2010-talet grundades Vasa Fastigheter AB som ett projektbaserat fastighetsbolag och har sedan dess genomfört ett antal lyckade projekt. Vasa Fastigheter AB kommer succesivt att integreras i Deniz-koncernen. Dess verksamhet kommer att fortskrida i vanlig ordning med ytterligare en funktion som samverkanspartner i koncernens samtliga utvecklingsprojekt. Med ett antal ombildningsprojekt i bagaget och därtill nyproduktion av bostäder i både hyres- och bostadsrättsform kommer Vasa Fastigheter AB utgöra ett värdefullt tillskott.
Läs mer

Lediga lägenheter

Just nu har vi lediga lägenheter för uthyrning. 

Om Deniz Fastigheter

Deniz Fastigheter är ett familjeföretag som förvaltar och utvecklar fastigheter. Bolaget är verksamt i hela landet med huvudkontor i Linköping och har varit verksamma i branschen sedan början av seklet. Vår resa började med mindre projekt där vi renoverade och moderniserade fastigheter. Med tiden har vår verksamhet vuxit och idag är vi en etablerad aktör med flera färdiga och pågående projekt inom fastighetsutveckling, förvaltning och nyproduktion runt om i landet.

VasaBostad

1001 nya bostäder i Sverige fram till 2025

Som svar på bostadsbristen har Vasa Fastigheter tagit fram konceptet VasaBostad. Idén bakom VasaBostad är att bygga fler bostäder med prefabricerade väggelement på ett tidseffektivt, hållbart och kostnadseffektivt sätt. Vi riktar in oss såväl mot storstäder som mot mindre orter runt om i landet.

Vi vill skapa hem som erbjuder hyresgäster en hög livskvalité, en plats där de kan trivas och känna trygghet. När vi bygger en VasaBostad tar vi alltid hänsyn till ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet. Vi bygger helt enkelt framtidens bostäder.

Samhällsnytta

Vi bygger moderna hem med samhällsnytta i fokus. I våra bostäder ska alla kunna bo, oavsett bakgrund och/eller ekonomisk situation.

Hållbarhet

Vi strävar efter att bygga energieffektiva hem där en hållbar livsstil är självklar. Det
uppnås delvis genom våra sunda materialval.

Effektivitet

Vi erbjuder välplanerade och
yteffektiva lägenheter. Från bygglov till inflytt tar det inte mer än 9 månader.

Deniz Fastigheter i siffror

0
Renoverade ytor
0
Nyproducerade ytor
0
Antal berörda fastigheter

Kontakta oss