Iskällaren 1

Iskällaren 1

Under första kvartalet 2022 nådde Deniz Fastigheter AB en viktig milstolpe genom att förvärva fastigheten Iskällaren 1 för förvaltning. Deniz Fastigheter har tidigare undersökt möjligheten till ändring av detaljplanen från dagens Handel till Bostäder/Handel. Positivt planbesked från Linköpings kommun för detaljplaneändring skapade nya förutsättningar och efter en tid av förhandlingar med föregående ägare är förvärvet ett faktum. Vi ser nu fram emot att bygga ett framgångsrikt samarbete med våra hyresgäster för att både bevara och utveckla fastighetens funktion i området.

Iskällaren 1 är en kommersiell fastighet i stadsdelen Lambohov i Linköping. Fastigheten utgörs av två lokaler där nuvarande hyresgäster bedriver livsmedelsverksamhet samt krog- och restaurangverksamhet. Fastighetens läge gör den till en nodpunkt för de boende i området med såväl handel och paketutlämning i närbutiken som rekreation och umgängelse i Orhans Krog. I anslutning till lokalerna återfinns även Svenska förpacknings- och tidningsinsamlingens återvinningscentral och parkeringsplatser som förvaltas av Dukaten.

Adress:

Snabbfakta:

Fastighetsbeteckning:​

:​

Antal lokaler:​

Antal hus:​

Byggår:​

Intresserad av fastighetsutveckling?