Iskällaren 1

Iskällaren 1

Deniz Fastigheter AB har under en längre tid drivit en process i dialog med Linköpings kommun i syfte att möjliggöra en detaljplaneändring för fastigheten Iskällaren 1. Mot slutet av år 2021 beviljade slutligen Linköpings kommun en detaljplaneändring från nuvarande Handel till Bostäder/Handel. Med det positiva planbesked valde Deniz Fastigheter AB att förvärva Iskällaren 1. Beslutet innebär att Deniz Fastigheter AB kommer att spela en aktiv roll i utvecklingen av Linköpings stad genom att påbörja ändringen av detaljplanen från och med år 2027. Vår ambition är att bevara de befintliga verksamheternas utbud av tjänster i helt nya lokaler och komplettera området med två nya huskroppar; ett punkthus och ett lamellhus avsedda för bostäder. De nya flerbostadshusen kommer att upplåtas i hyresrättsform med närhet till Linköpings universitet och de nya stadsdelarna Djurgården och Vallastaden.

Fler bilder:

Adress:

Snabbfakta:

Fastighetsbeteckning:​

:​

Antal lokaler:​

Antal hus:​

Byggår:​

Intresserad av fastighetsutveckling?